Voldoet u in 2018 niet aan de participatiewet? Dan kunt u een fikse boete ontvangen. Met de wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten worden deze boetes opgelegd in het nieuwe jaar. Dit is een onderdeel van de participatiewet. Zorg er dus voor dat u alles op orde heeft. Wij snappen echter dat u vragen heeft. Daarom beantwoorden wij hieronder 5 veel gestelde vragen over deze regelgeving.
1.       Wat houdt de quotumheffing in en wanneer gaat deze in?
De quotumheffing houdt in dat u een boete kunt krijgen wanneer u niet genoeg garantiebanen heeft gecreëerd binnen een jaar. De heffing wordt besloten aan de hand van een percentage. Momenteel wordt dit percentage berekend in 2017 voor de quotumheffing die ingaat in 2018. Per sector kan dit percentage anders zijn.

2.       Wat is een baan bij de banenafspraak?
Een baan staat voor 25,5 uur werk. Wanneer iemand minder dan 25,5 uur werkt, wordt dit gezien als minder dan 1 baan. Als een werknemer meer dan 25,5 uur werkt, wordt het gezien als meer dan 1 baan.  

3.       Hoe weet ik dat iemand tot de doelgroep behoort als ik iemand in dienst wil nemen?
Het UWV beoordeelt of mensen tot de doelgroep behoren. Zij zetten deze mensen in het doelgroepregister dat regelmatig wordt bijgewerkt. U, als werkgever, kunt in het werkgeversportaal van het UWV zien of iemand in dit doelgroepregister staat.

4.       In het regeerakkoord stond een quotumpercentage van 5%. Geldt dat nog?
Nee, dit percentage geldt niet meer. Het percentage dat nu geldt, wordt berekend per sector. De sector overheid of markt. In de eerste vraag kunt u lezen hoe de quotumheffing wordt vastgesteld.

5.       Kunnen mensen die geen uitkering op grond van de participatiewet hebben, toch in aanmerking komen voor de beoordeling arbeidsvermogen?
Ja, dat kunnen zij. Daarvoor moet diegene wel bij het UWV ingeschreven staan als werkzoekende. Bij het UWV kunnen zij een beoordeling aanvragen van hun arbeidsvermogen. 

Zijn uw vragen hiermee beantwoord? Voor meer informatie of advies kunt u contact met ons opnemen.
Neem contact op