Eindelijk met pensioen
Bent u verplicht om pensioenpremie af te dragen? Moet elke werknemer verplicht deelnemen aan een pensioenregeling? Hoeveel pensioenpremie moet ik afdragen? Het is erg lastig te bepalen wat de verschillende pensioenregelingen voor u betekenen. Basset heeft alles wat u moet weten over de pensioenwet en premies, op een rij gezet!
Moet een werkgever verplicht pensioenpremie afdragen?
Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op AOW, vanaf de voor hen geldende AOW-gerechtigde leeftijd. Meer dan 90% van de werknemers in Nederland bouwt pensioen op via hun werkgever. Het pensioen dat zij daar opbouwen, is een aanvulling op de AOW-uitkering. De wetgeving voor deze regeling is opgenomen in de Pensioenwet. Hierin staat dat werkgevers niet verplicht zijn een Pensioenovereenkomst aan te bieden aan hun werknemers. Let op, er bestaan uitzonderingen op deze regel!
  • CAO. Als u als werkgever wel verplicht bent een Pensioenovereenkomst aan te bieden, staat dit vermeld in de cao. Dit houdt in dat u al uw medewerkers dezelfde pensioenregeling moet hanteren.
  • Bedrijfstakpensioenfonds. Het kan zo zijn dat uw vrijheid wordt beperkt, doordat u onder een Bedrijfstakpensioenfonds valt. Als dit het geval is, bent u dus verplicht uw werknemers hierbij aan te melden.

Pensioenpotje

Of uw werknemers verplicht zijn deel te nemen aan de Pensioenregeling, hangt af van dezelfde factoren. Op het moment dat er geen verplichtingen zijn vanuit de cao of de Bedrijfstakpensioenfonds, kan de werknemer zelf een beslissing maken over het eventuele aanbod vanuit de werkgever.

 

Het kan natuurlijk voorkomen dat een deel van uw werknemers wel een Pensioenovereenkomst wil afsluiten en een ander deel niet. Als dat zo is, is het erg belangrijk om hier goede afspraken over te maken. U kunt namelijk niet willekeurig bepalen wie wel en niet deelnemen aan de pensioenregeling.

In de regel bent u dus niet verplicht een pensioenregeling aan te bieden. Veel cao’s en Bedrijfstakpensioenfondsen hebben hier uitzonderingen op. Houd dit dus goed in de gaten!

Wet Gelijke Behandeling naleven

Door de zogenaamde groepsdefinitie in de Pensioenwet, hoeven niet alle werknemers binnen een bedrijf deel te nemen aan de pensioenregeling. U als werkgever zal heel helder moeten krijgen wie er wel en niet bij die groep hoort. Dit kan niet op basis van functies, maar het moet op basis van werkzaamheden. Het is dus erg secuur werk. Mocht een werknemer, die wel in deze groep valt, niet mee willen doen, dan bestaat er de mogelijkheid diegene uit te sluiten van de groep. Maar ook hier geldt dat er heel goed over gecommuniceerd moet worden tussen de werkgever en werknemer. Door goede communicatie kan worden voorkomen, dat u in strijdt bent met de Wet Gelijke Behandeling.
Door deze wet is het verboden onderscheidt te maken tussen mensen op basis van verschillende grondslagen. Dit zijn bijvoorbeeld nationaliteit, burgerlijke staat of geslacht. De wet is er vooral op gericht te garanderen, dat gelijke gevallen ook daadwerkelijk gelijk behandeld worden. Zo mag u werknemers niet uitsluiten van de Pensioenwet, alleen omdat zij parttime werkzaam zijn. En iemand die ouder is dan 21 jaar, mag ook niet op basis van leeftijd hiervan uitgesloten worden.

Hoeveel pensioenpremie moet ik afdragen?
Als u een pensioenregeling treft met een of meerdere van uw werknemers, is het van belang dat u goede afspraken maakt.  Maak duidelijke afspraken over de hoogte van de te betalen premie, bij zowel verplichte als vrijwillige pensioenpremies. U bent als werkgever niet verplicht de hele premie te betalen. Meestal betaalt de werknemer zelf zo’n 1/3 deel van de rekening. De werknemerspremie kan ingehouden worden op het brutoloon. Het afdragen van de premie is wel uw verantwoordelijkheid.

Door de vele verschillende aanbieders van pensioenregelingen en de verschillende verplichtingen per sector, kan de informatie al snel onoverzienbaar zijn. Want weet u nu aan welke regels u zich moet houden? En als u pensioenpremie betaalt voor uw werknemers, weet u dan zeker dat u niet te veel betaalt? Zie hoe u voordeel kunt behalen op premies in de salarisadministratie.

Wij willen u graag helpen uw administratie op orde te brengen! De Basset bedrijfsscan kan zelfstandig pensioengegevens controleren. Onze specialisten gaan met de uitkomsten voor u aan de slag en helpen u uw financiële administratie weer op orde te krijgen! Basset speurt voor u naar verkeerde berekeningen en misgelopen geld. Wij brengen het misgelopen geld bij u terug!