Omzet genereren
Bij salarisadministratie zal het afdragen van premies u niet vreemd in de oren klinken. Maar wist u dat u misschien te veel betaalt aan premies?
Voor elke onderneming is continuïteit een van de belangrijkste doelen. Om dit voortbestaan te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat bedrijven genoeg omzet genereren. Maar de continuïteit kan niet alleen op omzet gebaseerd worden, er moet ook rekening gehouden worden met de kosten. Kosten worden op vele gebieden gemaakt, bij zowel primaire als secundaire processen. Personeel is één van de grootste kostenposten. Om de continuïteit te kunnen waarborgen werkt een profitorganisatie altijd toe naar het verhogen van de omzet en het verlagen van de kosten. Het ligt voor de hand om te snijden in de grootste kostenpost: personeel. Dit gebeurt nu nog vaak door werknemers te ontslaan, zonder de andere opties te overwegen. Dit lijkt een logische stap, maar bedrijven betalen vaak te veel aan loonheffingen voor het personeel. Hier kan een bedrijf soms nog tonnen op besparen. Ook komt het vaak voor dat een bedrijf premies niet betaalt, waardoor het te maken krijgt met naheffingen. Dit brengt naast niet ingeboekte kosten ook nog extra administratieve rompslomp met zich mee. Wat weer voor vele uren extra werk zorgt.

Maar als dit zo logisch lijkt, waarom gaat dit nog bij zo veel bedrijven fout? In dit artikel geven wij u hier antwoord op.

Afvinken van doel
Proces afdragen premies is ingewikkeld

In Nederland wordt een vrij ingewikkeld proces gehanteerd voor het betalen van premies. Een van de punten die het zo lastig maakt is dat de percentages voor de premies elk jaar opnieuw worden vastgesteld door de Belastingdienst. Een bedrijf moet zich hier dus constant in verdiepen. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste afdracht van deze premies. Om dit zo correct mogelijk te doen, besteden bedrijven vaak de salarisadministratie uit aan een administratiekantoor. De fouten die gemaakt worden bij het afdragen van de premies, worden dan ook nagenoeg altijd gemaakt door bedrijven die hun salarisadministratie in eigen beheer hebben, toch kan er bij uitbesteden van alles misgaan.


Werkgevers in Nederland kunnen gebruik maken van subsidies, premiekortingen en afdrachtsverminderingen. Van welke subsidieregelingen gebruik gemaakt kan worden, verschilt per werknemer. Een werknemer met een handicap, van enig soort, heeft vaak recht op speciale subsidieregelingen, die de werkgever zelf moet uitzoeken en doorvoeren. Daarnaast werken veel organisaties met computersystemen die niet geheel efficiënt werken. Het is vaak niet duidelijk welke subsidieregelingen standaard worden doorgevoerd en welke handmatig moeten worden aangepast.
Er is dus een combinatie nodig van competentie, tijd en een goed werkend systeem. En precies daarin ligt de grootste oorzaak van het probleem. Veel bedrijven missen één of meerdere van deze onderdelen, waardoor het extra lastig wordt voor een bedrijf om premies goed af te dragen en subsidies goed aan te vragen.

Aon heeft onderzoek gedaan

Een paar jaar geleden heeft Aon, risicoadviseur en verzekeringsmakelaar, onderzoek gedaan naar de afdrachten van sociale verzekeringspremies, onder ruim honderd organisaties met meer dan 250 werknemers. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat bedrijven gemiddeld 100.000 te veel aan sociale verzekeringspremies betalen. Ruim 12% van de werkgevers maakt een fout bij het invoeren van af te dragen premies. Dit kan dus betekenen dat bedrijven onterecht premies betalen of dat er bijvoorbeeld een oud percentage in de salarisadministratie is blijven staan.

Salarisadministratie uitbesteden

Zoals al eerder vermeld komt het probleem van verkeerd afgedragen premies vooral voor bij bedrijven die de salarisadministratie in eigen beheer hebben en dit is precies waar veel winst valt te behalen. Aon raadt, naar aanleiding van hun onderzoek, bedrijven aan een externe partij in dienst te nemen om de salarisadministratie over te nemen. Op die manier wordt er expertise in huis gehaald die nodig is om premies op een zo efficiënt mogelijke manier af te dragen. Dat brengt natuurlijk financiële voordelen met zich mee voor de toekomst, maar ook voor het verleden valt vaak nog veel te corrigeren. Werkgevers kunnen namelijk met terugwerkende kracht, over vijf jaar, correcties uitvoeren op hun eigen administratie. De controle die de Belastingdienst uitvoert, gaat vaak alleen over de te betalen premies en helpt een onderneming vaak niet verder. Door dit door een onafhankelijke derde partij uit te laten voeren, kunnen veel regelingen toch nog optimaal benut worden. Naast dat er bij een flink aantal bedrijven nog te besparen valt op de premies, betalen sommige bedrijven te weinig. Hierdoor krijgen bedrijven te maken met naheffingen, die veelal niet ingeboekt zijn. Dit brengt voor de eindbalans weer problemen met zich mee.


Is het noodzakelijk om een externe partij in te schakelen? Nee, het is niet noodzakelijk, maar wel erg aan te raden. Het kan op korte termijn al voordeel op leveren, maar zeker ook op lange termijn. Het is in elk geval de moeite waard de mogelijkheden te onderzoeken.
Wilt u meer inzicht in afdracht van premies en weten hoeveel geld u terugkrijgt?
BEKIJK DE BASSET BEDRIJFSSCAN