Subsidies zoeken
Heeft u innovatieve plannen voor de toekomst? Gaat u doorpakken of zijn de financiële risico’s te groot? Gelukkig zijn er vele krediet- en subsidieregelingen beschikbaar, die u kunnen helpen de financiering rond te krijgen.

Om u een idee te geven van wat voor krediet- en subsidieregelingen er mogelijk zijn, hebben wij er hieronder een aantal voor u op een rij gezet.


Innovatief project

Subsidieregeling Horizon2020
Doet u onderzoek op internationaal niveau en werkt u aan technologische ontwikkeling en innovatie? Heeft u al gezocht naar de financiering hiervoor? De Subsidieregeling Horizon 2020 genaamd, kan wellicht uitkomst bieden!  De in 2014 gestarte Europese subsidieregeling is opgezet, om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Hiermee hoopt de EU haar concurrentievermogen te vergroten en de maatschappelijke problemen op te lossen. Tot en met 2020 wordt er jaarlijks zo’n €10 miljoen ter beschikking gesteld.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
Zoekt u financiering voor uw onderzoek naar technologische vernieuwingen? Dan kan de WBSO-subsidieregeling iets voor u zijn. Met deze subsidieregeling heeft u recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting. Deze korting kan jaarlijks tussen de €16.000 en €23.000 opleveren per voltijdsmedewerker. De precieze hoogte van de aan te vragen subsidie is afhankelijk van het aantal medewerkers, dat zich bezighoudt met speur- en ontwikkelingswerk en het totale aan projecten toerekenbare S&O-bedrag.

Research & Development Aftrek (RDA)
Waar de WBSO over de salarisadministratie gaat, gaat RDA over R&D-activiteiten. De RDA subsidie regeling is een in 2015 ingevoerde regeling voor exploitatiekosten en investeringen in R&D. Een deel van de kosten en investeringen voor deze activiteiten kan extra worden afgetrokken van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. U houdt dus meer geld over onder aan de streep. Deze subsidieregeling is gelijk met de aan te vragen WBSO. U wordt ook voor de RDA beoordeeld als u de WBSO aanvraagt. Wilt u meer voordeel halen uit uw salarisadministratie?

Innovatiekrediet
Bent u ondernemer in het MKB-segment en heeft u vergevorderde plannen voor een project? Dan kan innovatiekrediet aanvragen u een kans bieden. Als u in aanmerking wil komen voor dit krediet, dan moet u aan verschillende volwaarden voldoen. Ook de hoogte van het aan te vragen innovatiekrediet kan verschillen. De voorwaarden om innovatiekrediet aan te vragen zijn:

  • Het project moet technologisch vernieuwend en commercieel zijn

  • U moet het project al in kaart gebracht hebben

  • De financieringsbehoefte moet reeds begroot zijn

  • Het project moet een maximale duur hebben van 4 jaar

Als u innovatiekrediet toegekend krijgt, dan wordt het in meerdere uitkeringen beschikbaar gesteld. Nadat het project is afgerond, heeft u 6 jaar de tijd om het krediet af te lossen.

Er zijn nog meer subsidieregelingen …
Naast de hierboven genoemde subsidieregelingen, zijn er nog tal van andere krediet- en subsidieregelingen, op het gebied van innovatie. Zo zijn er de innovatiebox, het innovatiefonds MKB+, MKB Innovatiestimulering topsectoren (MIT) en Eurostars. Ook op regionaal of branchegericht niveau liggen er nog voldoende kansen voor u voor het grijpen. U kunt gemakkelijk subsidie aanvragen in 4 stappen.


Duizelt het ook al bij u? Wilt u gemakkelijk en (relatief) snel inzichtelijk hebben, op welke krediet- en subsidieregelingen u recht heeft?
Bekijk de Basset bedrijfsscan!