Subsidies aanvragen
Een bedrijf overnemen, wel eens aan gedacht of mee te maken gehad? Of bent u al in het voorstadia van een bedrijfsovername? Zorg dat u op de hoogte bent van de valkuilen!

Een bedrijfsovername kan voor een bedrijf een voor de hand liggende keuze zijn. Een bedrijf overnemen voegt namelijk veel waarde toe. Daarnaast wordt de kans op continuïteit groter. Een bestaand bedrijf heeft namelijk al klanten, leveranciers en werknemers met wie je aan de slag kunt. Dit is echter ook meteen een voorbeeld van een grote valkuil! Dit is slechts een voorbeeld van een voordeel die tegelijk een valkuil kan zijn. Hieronder hebben we de grootste valkuilen bij een bedrijfsovername voor u uiteengezet.


Bedrijfsovername regelen
1. Cultuurverschillen zijn grote valkuil bij bedrijfsovername!

Om maar meteen met het voorgaande punt verder te gaan: elk bedrijf heeft een eigen cultuur. Zo ook uw bedrijf en het bedrijf dat u overneemt, deze kunnen erg verschillen! Toch is dit een punt dat vaak over het hoofd wordt gezien, wat ervoor zorgt dat een bedrijfsovername voor de werknemers van beide partijen onplezierig verloopt.

Zorg daarom dat u van tevoren goed op de hoogte bent van uw eigen bedrijfscultuur, alvorens een ander bedrijf daaraan toe te voegen. Houdt ook tijdens het integratieproces in de gaten welke verwachtingen er van beide partijen zijn, op het gebied van bedrijfscultuur en structuur. De overgang naar een andere bedrijf kost tijd. Radicale aanpassingen, helemaal in een vroeg stadium, zijn daarom vaak weggegooid geld doordat er allereerst continuïteit rondom de situatie moet worden gerealiseerd.

 

2. Bedrijfsstrategie over te nemen bedrijf past niet

Bij een bedrijfsovername komt het vaak voor dat de bedrijfsstrategie van beide bedrijven erg verschilt. Deze verschillen worden vaak niet vastgesteld. De bedrijfsstrategie van twee soortgelijke bedrijven lijken op het eerste ook erg op elkaar. Later blijkt echter vaak dat bedrijven nog wel eens een andere missie, visie en strategie hebben. De markt van bedrijven ter overname is niet echt transparant, waardoor de kans op een slechte ‘match’ absoluut aanwezig is. Als u een bedrijfsovername overweegt, focus dan op de strategie van de andere partij en overweeg de sterktes en zwaktes van de overname. Zo kunt u ervoor zorgen dat zowel de overname als het bedrijf binnen de strategie van UW bedrijf past.

 

3. Bedrijfsovername wordt als kerntaak beschouwd

Het kan soms voorkomen dat een bedrijfsovername erg groot of duur is.  Grootte of de kosten kunnen van grote invloed zijn op het acquirerende bedrijf. Misschien heeft u wel een lening nodig voor de bedrijfsovername en weerhoudt dat u ervan om andere investeringen te doen, die gericht zijn op de groei van het eigen bedrijf. Dan kan uw eigen onderneming lijden onder een overname van een niet snel genoeg groeiend bedrijf. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat u zo’n overname niet als hoofdtaak gaat beschouwen. Zo verliest u het belangrijkste voor uw onderneming niet uit het oog.

 

4. Fouten bij 'due diligence'

Het due diligence proces kan bij geen enkele bedrijfsovername ontbreken. Een bedrijf overnemen gaat gepaard met een hoop geld en het is zaak dit goed uit te zoeken. Dit onderzoek is de verantwoordelijkheid van het acquirerende bedrijf. Het laatste wat u wilt, is na het sluiten van de deal erachter komen, dat er nadelige veranderingen zijn opgetreden in de regelgeving.  Dit komt doordat een potentieel risico niet voldoende onderzocht was. Due diligence kan u nooit op elk scenario voorberieden, omdat verandering erg plots kunnen optreden. Toch kunt u geen deal sluiten zonder goed onderzoek te doen.

 

5. Juiste mensen zitten niet op de juiste plek

Zoals al eerder genoemd, doet u er verstandig aan een bedrijfsovername niet tot kernactiviteit te maken. Tegelijkertijd moet zoiets natuurlijk niet onderschat worden. Bij een slechte overname kan veel fout gaan. Het is dus belangrijk de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Zorg ervoor dat voor elke nieuwe fase van de deal, van oriënteren op de arbeidsmarkt tot het integreren van het nieuwe bedrijf, uitgevoerd wordt door een ervaren en gemotiveerd team.  

 

6. Fiscale risico’s bij een bedrijfsovername

Op fiscaal gebied zijn er nog een tal van risico’s, waar u mee te maken kunt krijgen bij een overname:

  • Welk vennootschap draagt de lasten? U wilt natuurlijk de btw-aftrek zo veel mogelijk optimaliseren. Maar breng ook in kaart wat de omvang van het risico is, mocht de overname niet vlekkeloos verlopen en het resulteert in substantiële niet-aftrekbare btw.

  • Werknemers met fiscale kennis in kaart brengen. Bij een overname wordt het personeel geregeld over het hoofd gezien. Vaak gaan overnames gepaard met vele ontslagen binnen het overgenomen bedrijf, waardoor werknemers zelf al weggaan. Op deze manier gaat er veel kennis uit het verkopende bedrijf verloren.  

  • Houd de facturering in de gaten. Tijdens de overname worden er in veel gevallen fouten gemaakt op de facturering. Adressen kloppen niet, namen zijn niet goed geschreven of het btw-nummer of het rekeningnummer klopt niet. Dit kan ertoe leiden dat u het recht op aftrek van voorbelasting verliest. Daarnaast worden er geregeld fouten gemaakt bij het versturen van facturen door niet te controleren tot wanneer de verkopende partij die facturen nog mag uitreiken.

  • Indirecte belastingrisico’s. Bij veel bedrijven heeft indirecte belasting weinig prioriteit, terwijl de tarieven daarvoor stijgen en die van directe belastingen dalen. Omdat een overname zo’n grote gebeurtenis is, krijgt dit nog minder prioriteit. Door hier in een vroeg stadium op in te spelen, kunt u voorkomen dat u geld misloopt.

 

Omdat een overname geen kleine aangelegenheid is, zijn er veel valkuilen en risico’s aan verbonden. Dit is echter geen reden om meteen af te zien van een overname, maar des te meer reden om alles goed te onderzoeken voordat u een deal aangaat, waar u niet meer onderuit komt. Wist u dat de kans groot is dat u meer financieel voordeel kunt behalen bij een overname?