Kansen ontdekken
Kost het u ook altijd zo veel tijd en geld om een goed overzicht te krijgen van uw financiële administratie? Heeft u het gevoel dat u te veel betaalt aan premies of dat u subsidies niet ontvangt waar u wél recht op heeft? Heeft u behoefte aan meer duidelijkheid en vindt u dat subsidies aanvragen makkelijker zou moeten kunnen? Dat vinden wij ook!

Basset heeft daarom de Basset bedrijfsscan ontwikkeld die administratieve zaken inzichtelijk maakt. Hulp bij subsidieaanvraag en onjuist betaalde premie halen wij voor u terug.

 

Als we elkaar gevonden hebben, gaan we graag het gesprek met u aan. We bespreken alle mogelijkheden en verzamelen de juiste informatie om subsidies voor u aan te vragen en onjuist betaalde premies terug te vragen. Meer heeft Basset niet nodig om voor u op jacht te gaan naar gemist geld. U hoeft niets te doen dan afwachten, terwijl Basset kansen voor u opspoort. Wij speuren uw gemiste financiële kansen op en halen terug waar u recht op hebt.

 FInanciële kansen
No cure, no pay
Vol enthousiasme en met een jong team willen wij ons voor u inzetten, zodat ook u echt alle financiële kansen binnen uw bedrijf kunt benutten. Met deze motivatie als drijfveer gaan wij aan de slag onder het ‘no cure, no pay’ principe. Wij vinden namelijk dat u niet hoeft te betalen, als het u niets oplevert.

Basset staat voor 100% kwaliteit

Wij staan voor 100% kwaliteit en om dat te waarborgen zijn wij offline bezig geweest onze dienst te perfectioneren. Na het uitgebreid testen en in werking stellen van onze scan, zijn we zeker van onze kwaliteit. We hebben de volgende stap gezet en zijn nu ook te vinden op Social Media. Wij vinden dat ongecompliceerd zaken doen mogelijk moet zijn en geloven dat wij u dat kunnen bieden.


Geld terugkrijgen

Als het om pensioenen en verzekeringen gaat, wordt veelal vertrouwd op de alertheid en transparantie van de verzekeraars en adviseurs, maar toch betalen bedrijven vaak nog te veel. Onze scan speurt naar te veel betaald geld en biedt u meer inzicht in uw financiële zaken. Vervolgens gaan onze specialisten voor u aan de slag met de resultaten om achterstallige administratie te corrigeren.


Subsidies aanvragen

De regelingen die er in Nederland zijn voor subsidies en premies wijzigen jaarlijks, waardoor het u als bedrijf lastig gemaakt wordt goed grip te krijgen en te houden op uw financiële administratie. In onze software hebben wij ruim 400 subsidieregelingen opgenomen, waarmee we nauwkeurig kunnen vaststellen of uw bedrijf in aanmerking komt voor extra subsidies. Mocht dit het geval zijn, dan vragen wij subsidies aan en halen wij onjuist betaalde premie voor u terug.