Administratie op orde brengen
Heeft u uw financiële administratie op orde? Waarschijnlijk denkt u van wel. Wist u ook dat werknemers achterstallig loon kunnen komen opeisen? Als u geld inhoudt op het minimumloon van uw werknemers, is het belangrijk te kijken naar de nieuwe maatregelen in de Wet aanpak schijnconstructies. Kom niet voor verassingen te staan en lees snel verder.

De Wet aanpak schijnconstructies is in 2015 ingevoerd, maar op 1 januari dit jaar zijn de laatste maatregelen pas doorgevoerd. Deze wet is een aanpassing op de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Deze laatste wet konden werkgevers door verschillende constructies vrij gemakkelijk ontduiken. Aan dat ontduiken is nu een einde gekomen.


Waarom de Wet aanpak schijnconstructies?
Hoewel het minimumloon al bijna vijftig jaar geleden werd ingevoerd, bestonden er nog altijd constructies, waarmee regels voor minimumloon of cao-loon werden ontweken. Dat ging natuurlijk ten koste van de werknemer. Zo werden onterecht bedragen ingehouden op het minimumloon voor maaltijden, huisvesting of zorgverzekering. En u gelooft het misschien niet, maar er werden zelfs boetes gegeven voor te hard praten onder werktijd.


Administratieve fouten herkennen

Gevolgen van schijnconstructies
Schijnconstructies lijken een onschuldige manier om geld achter te houden, maar veel werknemers lopen hierdoor een deel van hun minimumloon mis. Hierdoor is de kans groter dat zij financieel (bijna) niet rond komen. Door gebruik te maken van deze constructies, ontstaat er oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. Voor een deel van hen is de arbeid namelijk goedkoper. Daarnaast betekent het dat werkgevers die te lage lonen betalen, het betalen van sociale premies ontduiken.

Schijnconstructies voorkomen
Onder het mom van ‘voorkomen is beter dan genezen’ zijn er in de wet een aantal maatregelen opgenomen, die het gebruik van schijnconstructies moet voorkomen. Hieronder zetten we er een paar voor u op een rijtje.


  • Naast de werkgever is nu ook de opdrachtgever aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan werknemers.
  • Het minimumloon moet nu giraal overgemaakt worden. Alles wat de werknemer meer verdient, mag wel contant betaald worden.

  • Een AOW’er heeft ook recht op het wettelijk minimumloon.

  • Er mogen geen verrekeningen meer worden toegepast op het minimumloon, zoals huisvesting of ziektekostenpremies. Alleen volgens de wet verplichte of toegestane bedragen, zoals belastingen en premies, mogen hier nog vanaf getrokken worden.

  • Het loonstrookje moet begrijpelijk zijn voor uw werknemers. Dit kan betekenen dat u er meer informatie op moet zetten, om alle gegevens goed toe te kunnen lichten.

  • Een buitenlandse werknemer kan niet meer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding ontvangen. Het doel van de onkostenvergoeding moet vermeld worden op de loonstrook van uw werknemer.

  • Als een werknemer niet het volledige cao-loon ontvangt, is de stap naar de rechter nu gemakkelijker te zetten. Het gaat niet langer via de deurwaarder, maar via een verzoekschrift.

Het loonstrookje moet begrijpelijk zijn voor uw werknemers. Dit kan betekenen dat u er meer informatie op moet zetten, om alle gegevens goed toe te kunnen lichten.

Een buitenlandse werknemer kan niet meer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding ontvangen. Het doel van de onkostenvergoeding moet vermeld worden op de loonstrook van uw werknemer.

Als een werknemer niet het volledige cao-loon ontvangt, is de stap naar de rechter nu gemakkelijker te zetten. Het gaat niet langer via de deurwaarder, maar via een verzoekschrift.

Een uitzondering is wel mogelijk bij het inhouden van kosten voor huisvesting en zorgverzekering, maar alleen op het moment dat een werknemer de werkgever schriftelijk machtigt. Ook een werknemer met arbeidsbeperkingen is hier een uitzondering op.


Inspectie SZW
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) gaat extra toezicht houden op onderbetaling en bestrijding van arbeidsuitbuiting. Mocht de Inspectie arbeidsuitbuiting een vermoeden hebben van arbeidsuitbuiting, dan kan zij een strafrechtelijk onderzoek starten. Op het moment dat blijkt dat werknemers te weinig betaald krijgen of dat er sprake is van een illegale werkverschaffing, dan kunt u een boete of dwangsom opgelegd krijgen die kunnen oplopen tot een paar ton. De Inspectie maakt alle namen van gecontroleerde bedrijven vervolgens ook bekend. Dit kan schadelijk zijn voor uw onderneming. Om dit te voorkomen heeft Basset de Basset bedrijfsscan ontwikkeld die speurt naar fouten in uw financiële administratie.


Bent u veilig voor deze controles? Kijk of uw financiële administratie helemaal op orde is!
Vraag de Basset Bedrijfsscan aan!